keskiviikko 12. maaliskuuta 2014

SAIPPUAA, SOAP

Vanhankaupungin lahti, Helsinki
If the detergent enters in the fresh water ecosystem it will have a very poisonous effect on the aquatic life if the amount of detergent is above the minimum limit. All detergents destroy the external mucus layers that protect the fish from bacteria and parasites; plus they can cause severe damage to the gills. Most fish will die when detergent concentrations approach 15 parts per million. Detergent concentrations as low as 5 ppm will kill fish eggs. The fish can also absorb these chemical, and become dangerous for human consumption.  At the same time the aquatic plants will also be in danger due to lower oxygen levels.

effects of ordinary household detergents in water
Jos pesuainetta pääsee makean veden ekosysteemiin, sillä on erittäin myrkyllinen vaikutus vesielämään, jos pesuaineen määrä ylittää minimin rajan. Kaikki pesuaineet tuhoavat kalojen ulkoisia limakerroksia (jotka ovat tavallaan kalojen iho), joiden tehtävänä on suojella kaloja bakteereilta ja parasiiteilta; tämän lisäksi pesuaineet voivat vakavasti vaurioittaa kalojen kiduksia. Suurin osa kaloista kuolee, kun pesuainepitoisuus lähestyy 15 miljoonasosaa (ppm). Jopa niin alhaiset pesuainepitoisuudet kuin 5 ppm voivat tuhota kalojen mädin. Kalat voivat myös imeä itseensä näitä kemikaaleja, jolloin ne ovat vaarallisia syötäväksi. Samaan aikaan vesikasvit alkavat kärsiä veden alentuvan happipitoisuuden vuoksi.
fosfaattipesuaineet kielletään 
Fosfaattipesuaineista lisää

Pikkukoski, HelsinkiSisävedet ovat olennainen osa suomalaista luontoa. Maassamme on yli 56 000 yli hehtaarin kokoista järveä, ja pienempiä lampia löytyy jopa yli 300 000. On satoja jokia ja tuhansia puroja. Maamme pinta-alasta lähes 10 % on vesistöjen peitossa. Sisävesien suuri lukumäärä ei kuitenkaan tee niistä kestäviä ympäristön pilaantumista vastaan. Itse asiassa Suomen sisävedet ovat varsin alttiita pilaantumiselle.

Mataluus on tyypillinen piirre maamme järville. Sen vuoksi niiden vesimääräkin on pieni, yhteensä noin 235 km3. Esimerkiksi Laatokassa on yksistään neljä kertaa enemmän vettä kuin kaikissa Suomen järvissä yhteensä. Pienestä vesimäärästä johtuen järvemme ovat alttiita säiden ja sademäärien vaihtelulle sekä ympäristöstä tulevalle kuormitukselle

Sisävedet ja osa Itämerestä on talvella jääkannen peittämiä. Tämäkin lisää vesistöjen  pilaantumisherkkyyttä, sillä ilmassa olevaa happea ei talvella pääse jään läpi veteen. Keväisin taas sulamisvedet tuovat vesistöihin runsaasti maalta peräisin olevaa kuormitusta.

Yksi maamme sisävesille tyypillinen piirre on rikkonaisuus. Sen johdosta rantaviiva on pitkä suhteessa vesistöjen pinta-alaan ja tilavuuteen. Myös tämä lisää rannalta tulevan kuormituksen määrää. Kun asutuskin on keskittynyt rannoille, ei ole ihme, että noin viidennes Suomen sisävesistä on kunnoltaan tyydyttäviä tai sitä heikompia. 

Itämeri on matala sisämeri, jolla on laaja valuma-alue. Tällä valuma-alueella asuu kymmeniä miljoonia ihmisiä, ja alueella on paljon teollisuutta. Itämeren luonto onkin erityisen haavoittuvainen. 
Helppotajuinen artikkeli rehevöitymisesta

Inland lakes are a specific aspect of the Finnish nature. Finland has over 56 000 lakes, which are over 1 hectar in size, and there are over 300 000 smaller ponds. Over 10% of the Finnish surface area is covered by water. There are hundreds of rivers and brooks. One particular aspect, which makes our waters particularly vulnerable is their relative shallowness, so the water volume is not that important, estimated quantity is surprisingly low; 235 cubic km. Lake Ladoga alone contains four times more water than all Finnish lakes together. Due to the low water content the water areas are very vulnerable to climatic and rain changes as well as sewage pollution loads. The inland waterways and parts of the Baltic sea are covered by ice during winter. Also this increases the sensibility to deterioration as there is no oxygen exchange from air due to the ice cover. In spring yet again, the melting waters bring pollution loads from the soil around the water areas.

One particularity of our inland waterways is the fragmentation. Due to this, the shore lines are long in comparison with the surface-area and volume of the waterways. Also this increases the runoff loads. As also the habitation has concentrated around the shores, no wonder that over fifth of the Finnish waterways are either in fair or worse condition.

The Baltic sea is and inland sea with a tremendous runoff area. Within these runoff areas live tens of millions of people and there is also plenty of industry. The Baltic sea nature is due to all these factors extremely sensitive.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti