sunnuntai 25. toukokuuta 2014

The stools in our brooks - the sweet smell of profits

Blogistania is a land of many writers and for many of us....very few readers. For that reason I am not quite sure, if this is a good idea at all - yet this needs to be told somewhere. 

On my way to work I had to take a detour as suddenly in the middle of a park, on a foot/cycle path there was this big truck blocking my way. Of course dear reader I was pissed, what was that thing doing there anyway. So I stopped to take a picture of this incongruous piece of of... stool! 

While taking the picture an older municipal employee strolled over to the truck driver, who had by then opened a huge back lid and was energetically pulling out a big hose. A dialogue ensued, which I heard, as by now I was totally intrigued by the scene.
Muncipal guy: "You should not empty that tank here. You could drive over to the Viikki  brook instead."
Truck guy: " Oh okay, how do I get there?"
Municipal guy gives directions and brags about the fact that no-one cares there about this sort of thing.


And that it seems is what the nice truck driver did. I cycled to work, feeling uneasy, but forgot the incident and even the photos. Until I went for a walk in our beautiful parks around the area, where I live. 
The weather was lovely, birds singing, flowers blooming, sun shining. Such wonderful weather, such beautiful little place on earth. And so, strolling along came over to the Viikki brook. Found small boys playing splash games, splashing each other and laughing, having such a great time, with seemingly clear, clean water. But on the next bend, you can see this
Maybe you do not agree with my idea of what this stuff is, might the next picture convince you?

Now, I don't know about you, but I would certainly not let my kids play in this kind of water. You cannot smell here what I did going closer to take these pictures, but it certainly was not flowers and sweet summer winds! Winds maybe and stools - certainly!
A few years ago, a rather big Finnish waste transport, and sewerage treatment company was put out of business exactly for this kind of activities; instead of transporting sewerage to waste treatment plants, they used local waterways as dumps for anything and everything. The main responsible did not loose his license to start another company within the same line of business. It makes you wonder does it not? Is this the same guy starting all over again, or have others followed suit? All I can say is that this little brook and the one our dear truck driver intended using, both end in small coves of the Helsinki area's Baltic beaches. The one he actually seems to have used as dump, runs to a nature reserve (Natura 2000- bird sanctuary to be exact). The one he intended to use,  runs out to so called Arabia beach, with lots and lots of nice, new, expensive housing and now the water there looks like this. Most brooks serve well as sewerage dumps dear readers. Hail the Helsinki municipality, which seems to think this is quite an efficient way to deal with unwanted waste, even giving directions for good spots to do so.

sunnuntai 4. toukokuuta 2014

Miksi sadevesi on kaupungeissa vaarallista?

Kuinka usein sateella kaupungilla liikkuessa mietit, mihin sadevedet, katujen roskat, autojen valuneet öljyt, tupakan tumpit, koirien jätökset ja kaikki se josta ei edes viitsi tässä puhua - mahtaakaan valua?

Helsingin keskusta-alueilla käytetään ns. yhteisviemäröintiä. Se tarkoittaa sitä, että samassa viemärissä kulkevat sekä taloista tulevat jätevedet että kaduilta sadevesiviemäreihin valuvat sadevedet. Vedet ohjataan jätevedenpuhdistamoille puhdistettavaksi. Sateella viemärissä kulkeva vesimäärä kasvaa huomattavasti ja voi aiheuttaa ongelmia. Kaduilta voi myös kulkeutua hiekkaa tai muuta ainesta viemäreihin ja aiheuttaa tukoksia. Jos kaikki vesi ei mahdu viemäriin, joudutaan osa päästämään puhdistamattomana suoraan ympäristöön. Tämä on kuitenkin nykyään varsin harvinaista paremman viemäristön ansiosta, mutta ei edes Helsingissä mitenkään tavatonta. Kiitos myös ilmastomuutkosen ja Suomen sateisten ilmasto-olojen, kovien sateiden aikaan osa katuvesistä valuu edelleen suoraan ympäristön vesistöihin. Tässä on myös kyse mitoituksesta, lasketaan että mennään vähän riskillä ja saadaan puhdistuslaitos halvemmalla, vaikka tiedossa olisikin, että mitoitus ei tule aina olemaan riittävä.

Tosiasia kuitenkin on, että suurin osa Helsingin sadevesistä kuuluu erillisviemäröinnin piiriin. 

Keskusta-alueen ulkopuolella on käytössä erillisviemäröinti, jossa sadevedet ja taloista tulevat jätevedet (vessavedet) kulkevat eri putkissa. Vain jätevedet ohjataan puhdistamoihin. Katujen sadevesiviemärit laskevat lähiojiin, puroihin tai suoraan mereen. Suurin osa Helsingin sadevesistä kuuluu erillisviemäröinnin piiriin. Erillisviemäröinti helpottaa jätevedenpuhdistamoiden toimintaa.

Jos poliitikoilta ja kunnallisteknikoilta kysytään, niin tämä on vallan toimiva juttu; me ei jouduta maksamaan lisää veroja, että saataisiin näitä sade-yms. vesiä putsattua. Kysyähän voi, mitä muuta voisi jättää väliin, jos viemärit keräisivät suuremman osan sadevesistä puhdistamoihin? Voisi myös kysyä, miten paljon puhtaammiksi tulisivat esimerkiksi Helsingin lähivedet? Kuinka moni sinilevän vuoksi suljettu ranta voisi olla auki? Väitän, että tässä kohtaavat poliittiset intressit, kuten oma näkyvyys, tehokkaat lobbaajat, jotka painostavat läpi kummallisia ratkaisuja, kuten nyt voidaan ihmetellä Guggenheim-hanketta. Onko oikeasti koskaan tehty laskelmaa siitä, miten paljon kaupunki hyötyisi puhtaammista sadevesistä? Kuinka paljon vähemmän kustannuksia tulisi allergiahoidoista, pitkistä automatkoista voitaisiin luopua kun etsitään puhtaita rantoja ja monien kokema turhautuminen ja ärsyyntyminen likaisista rannoista loppuisi.

Toisaalta katuviemäreiden kautta kaupunkipuroihin saadaan vettä ja purot säilyvät elävöittämässä ympäristöämme. Kaikki kaduille jäävät roskat ja koirien jätökset huuhtoutuvat sadevesiviemärien kautta kaupunkipuroihin. Esimerkiksi autoja ei saisi pestä asvaltoiduilla piha-alueilla, koska pesuainetta sisältävät vedet valuvat sadevesiviemäriin ja luontoon. Kaikki mitä kaduille tiputat tai kaadat kuormittaa kaupunkipuroja ja merenlahtia – omaa lähiympäristöäsi. Mutta vaikka kaikki helsinkiläiset yllättäen tulisivat niin tietoisiksi ympäristöstään, että eivät enää katujaan sottaisi, niin tämä ei välttämättä yksin riitä.

Miksi katuvedet ovat likaisia?
Kaduilta sateella huuhtoutuvat vedet sisältävät paljon erilaisia epäpuhtauksia. Ilmasta laskeutuva kuormitus on merkittävä katujen likaaja. Tämä aiheutuu fossiilisten polttoaineiden käytöstä energiantuotannossa ja liikenteessä sekä teollisuuden päästöistä. Liikenne aiheuttaa myös suoraan erilaisia päästöjä kaduille – esimerkiksi öljyä, jarrupaloista ja muista kuluvista osista irronnutta pölyä ja metallin ruostumisesta irronneita aineita. Yhdestä autosta aiheutuvat päästöt ovat määrältään pieniä, mutta kaikista kaupungin autoista kertyy yhdessä suuria määriä haitallisia aineita. Talvella katujen liukkaudenestoon käytetty suola ja nastarenkaiden tiestä irrottama pöly likaavat katuja. Merkittäviä katuvesien likaajia ovat myös kotieläimet, koska kaupunkivesien bakteereista on suuri osa peräisin eläinten jätöksistä. Kiinteät kadulle tiputetut roskat, kotieläinten jätökset ja kasvien jäänteet (leikattu ruoho, puiden lehdet) kulkeutuva sadevesiviemärien kautta puroihin ja sitä kautta Helsingin tapauksessa mereen, tähän meidän kaupunkimme yhteen hienoimmista ympäristöelementeistä. Olisiko sittenkin parempi satsata sekä tiedon jakamiseen siitä, miksi kaduille ei kannata jättää sotkua ja miksi yhteisviemäröinnin kehittäminen, kustannuksista huolimatta, ovat pidemmän päälle todellisia ympäristötekoja.