torstai 6. maaliskuuta 2014

KIRKKAUS - BRIGHTNESS

Suomen vesistöt ovat erittäin pahasti rehevöityneet, ja monin paikoin myös muuten huonossa kunnossa. Pohjasedimentti on syvänteissä, joissa veden kierto on hidas tai lähes olematon - kuollutta. Tälle voi tehdä todella paljon pienillä valinnoillaankin, joka päivä. Mieti millaista ruokaa ostat, mitä teet roskillesi, millaisia pakkauksia suosit kun ostat jotain, miten kemiallisia pesuaineita, shampoita yms. käytät. Kaikilla näillä on suuri vaikutus ympäristöön. Samoin olisi mahtavaa nähdä paljon helsinkiläisiä AWARE tempauksessa syyskuun 6. tehdään yhdessä jotain aivan konkreettista lähivesistöjen hyväksi!

Finnish waters suffer from severe eutrophication and in many places are even otherwise in a bad state. The bottom sediment is in some deep areas, where the water circulation is either very slow or non-existent - completely dead. We all can do something for this with our daily choices. Think, what kind of food you buy, what you do with your garbage, what kind of packaging you choose when you buy something, what chemicals are in the shampoos, dish liquids, etc. which you use. These all have a huge impact on the environment. Also it would be just great to see as many people from Helsinki in this year's AWARE-event on 6th September in Hakaniemi. Let's do something concrete together for the Baltic!
Tämä on Hangosta, syvyyttä n. 14. metriä, näkyvyys 5-6 metriä. Vesi on todella harvoin näin kirkasta Suomessa! Veden lämpötila +6 astetta, joten suurin osa leväkukinnosta ei ole alkanut, siksi näinkin hyvä näkyvyys. Veden laatuun vaikuttaa myös sen mineraalinen koostumus ja Suomen merivedet ovatkin enemmän murtovesiä kuin oikeasti suolaista merivettä. SILTI suurin syy huonoon näkyvyyteen ovat saasteet ja aivan järjettömän korkeat ravinnepitoisuudet. This picture is from Hanko, depth approx. 14 metres, visibility 5-6 metres. Water is exceptionally clear for Finland! Water temp +6 C, so most of the algae bloom has not started. Also the mineral components have an effect of the waters in Finland, as these are not really salty, but more brackish. But STILL, the main reason for the poor visibility are pollutants and the absurdly high nutrient contents.

Tämä taas on Punaiselta mereltä, syvyyttä 27 metriä, veden lämpötila +24, näkyvyys n. 20-30 metriä. Täälläkin näkyy ihmisen jälki selkeästi, pohjan pehmeä sedimenttikerros on paksuuntunut ravinteikkaiden päästöjen vuoksi, korallit ovat huonokuntoisia, eivätkä saa valoa tai tarvitsemiaan ravinteita kunnolla, koska niiden päälle on kertynyt liejumaista ravinnemassaa (lue ihmisten jätöksiä enimmäkseen). Monin paikoin jätevesien käsittely on kovin alkeellista, joten raaka viemärivesi valuu suoraan mereen. Siitä ei ole niin kauan, kun Suomessakin tapahtui tätä aivan yleisesti. Enkä usko hetkeäkään, etteikö kaiken maailman mattopesuromantiikka ja vesien sottaaminen, rantasaunojen pesuvedet, yms. valuisi edelleen vesistöihin aivan suoraan.

This pic is from the Red Sea, depth 27 meters, water temp +24 C, visibility 20-30 meters. Even here it is easy to see the effect of man's actions. The soft sediment layer on the bottom has become thicker due to nutrient flux, corals are in poor condition as the sediment obstructs them from light and feeding on plankton. In many areas the sewage treatment is very rudimentary or totally non-existent, thus the raw sewage is let to the sea as such. It's not that long ago the situation was exactly that even in Finland and I'm sure there are still loads of country cottages, where especially sauna waters and strange Finnish carpet washing habits pervade the shores.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti